Klank in de zorg

Klankconcerten in de zorg zijn altijd bijzonder verrassend.

Ontroering en verwondering bij zowel bewoners als medewerkers tijdens klankconcerten

op de woongroep of in het activiteitencentrum.

Vanuit intuïtie en improvisatievermogen spelen we in op de reactie en prikkelen tot interactie.

Om dit te bereiken maken we naast klanken gebruik van diverse senseopatische middelen.

Zo ontstaat communicatie in de puurste vorm van mens tot mede-mens.

Dat is het mooiste van dit beroep.

Bij mensen met een verstandelijke beperking, de ziekte van Alzheimer/dementie, of in de laatste fase van hun leven (thuis of in een hospice) stem ik een sessie/voorstelling af op de belevingswereld van de deelnemers. De klanken zorgen voor verlaging van de stresshormonen en spierspanning. (duidelijk waarneembaar bij mensen met de ziekte van Huntington, waar wij al ruim 7 jaren voor spelen bij zorggroep Atlant in Apeldoorn)

Als eenmalig event

een verjaardag of feestdag, een jubileum of verwendag.....of zomaar!

Als regelmatig terugkerende activiteit

de kracht van herhaling en herkenning en het opbouwen van een relatie tussen speelster(s) en deelnemers.

Dit zijn kenmerkende voordelen van klankconcerten met regelmaat. De sfeer en behoefte van de deelnemers op dat moment bepaald het karakter per bijeenkomst.